شیرآلات چدنی فشارشکن پیستونی با مدار فرمان پیلوت دار . یک عدد دسته مستقیم و دیگری گونه های کلیدی مدار فرمان. بر این اساس، یکی از از مورد های کاربردی و مثمر ثمر در خطوط پمپاژ آب، استعمال از شیرهای فشارشکن آب می باشد. یک عدد از کاربردهای حساس درامد آتشنشانی،بالا بودن فشار و یا تغییرات فشار به جهت مصرف کنندهای آتش آدرس همچون اسپرینکلر بسیار خطر آفرین می باشد. شیر فشار شکن رکسروت، از گونه های شیرهای هیدرولیکی برند rexroth آلمانی می باشد که وظیفه تهیه و تنظیم فشار در سیستم های هیدرولیکی را بر عهده شیر فشارشکن کارواش دارد. شیرآلاتی که به صورت اتوماتیک فشار سیال (آب، روغن یا این که بخار) را تهیه میکند. شیر اطمینان فنر دار: در این دسته طراحی فنر بنوعی میباشد که دیسک را برخلاف جریان محل ورود فشار دهد و حساس فرا رفتن فشار از میزانی مشخص، فنر باز شده و دیسک آزاد می شود و سیال به داخل شیر جاری می شود. به کمک الکتریسیته جریان آب قطع و وصل می‌گردد که برند این شیر هانتر هست. در شرایط کلی در شیرهای فشار شکن هیدرولیک جریان تنظیم میشود و در واقع طرز کارایی این شیرها به وسیله یک اهرم دستی که به شیر متصل است، طریق جریان سیال را در دست گرفتن میکند همین شیرها در صنعت دوچندان پرکاربرد هستند. این نوع همانطور که از نامش معین هست از یک پایلوت تشکیل شده است. 1- جهت سناریو درست جهت جریان هنگام بازدیدها ،آن را اهمیت نشانه گر روی بدنه معین نمایید. حساس در لحاظ گرفتن روش کارکرد شیر فشار شکن معین شد که بارگذاری بر روی فنر در دست گرفتن کننده، از گونه خستگی می باشد؛ بنابراین حیاتی بررسی نیروهای بیشینه و کمینه وارد بر فنر کنترل کننده، به جهت طرح اول فنر در اختیار گرفتن کننده از دو دیدگاه استاتیکی و خستگی طراحی شد و در میان طرح های متعدد بهترین طرح تعیین گردید. در بخش طراحی کلیدی به کار گیری از نتیجه ها فرایند گذشته و در حیث گرفتن عملکرد آیتم انتظار از شیر فشارشکن تازه و محدودیتهای موجود، طرح اولیه شیر فشار شکن جدید ارائه شیر فشار شکن چیست گردید. قطعه ای که ظاهری مشابه به شیر داراست و از کالا چدن یا برنج می باشد و به منظور کمتر فشار جریان در خطوط لوله استفاده میشود.

ایندکسر