در جوشکاری به نحوه تیگ جریان DC مهم الکترود منفی و گاز حافظ هلیم یا آرگون و یا این که ادغام آن دو به عمل برده می الکترود الو استیل الکترود جوش استیل به آهن شود. محتوای کربن در این الکترود استیل دست‌کم 0.04٪. می قدرت از آن به جهت فولادهای کربنی و کم آلیاژ و اتصالات غیر شبیه استیل استعمال کرد. به جهت جوشکاری فولاد AISI309S و ریختگی های مقاوم در برابر حرارت. این مورد قضیه مخصوصاً در فولاد های نسل دوم و سوم فریتی که قبل از جوشکاری کلیدی چقرمگی بالایی می باشند حساس دارد. همینطور اتصال ورق استیل فریتی نسل سوم 444 به وسیله فیلرهای ۳۱۶L به راحتی رخ می گیرد. استینلس استیل 100% قابل بازیافت است.استیل ضایعاتی ذوب شده و دوباره قالب گیری می شود.بین 65 تا 80 % از تولیداستینلس استیل به طرز بازیافت ضایعات رخ می گیرد. به‌این خواسته درصد مولیبدن فیلر جوشکاری بایستی از فلز پایه بخش اعظم باشد. 2-جلوگیری از رقیق شدگی بخش اعظم از ۳۵ % فیلر توسط فلز مبنا دارای در اختیار گرفتن آمپر، شتاب جوشکاری ورق استیل و . مخلوط گاز آرگون به بیشتر یک % اکسیژن به جهت شرایط پاششی-انتقالی و ادغام گازی هلیم به اضافه آرگون به طولانی تر 2.5 % دی اکسید کربن برای حالت انتقالی کوتاه پیشنهاد می گردد. مرسوم ترین آزمایشات برای شناسایی خواص خورنده باقی ما‌نده روکش یا این که فلاکس Flux در موقعیت شدید طراحی شده اند. میزان رویش دانه ها بستگی به حداکثر دما و زمان باقی ماندن در آن دما دارد. ادغام شیمایی این الکترود شبیه E 308بوده وفقط در میزان مولیبدن آن یه خرده بخش اعظم از E308 هست و حداکثر به ۰.۰۴% می رسد . قابل جوشکاری بوده و ساختار اولیه تاثیر فراوان مقداری در ساختار حیطه HAZ دارد. ساختار و دشواری این حوزه‌ در جايگاه اول بستگی به درصد کربن داشته و تا حدودی حیاتی در اختیار گرفتن فرایند جوشکاری قابل در اختیار گرفتن می باشد.

ایندکسر