آنها همچنین به تعداد خواهش های سایت شما در هر بار مشاهده کاربر از آن بیشتر می کنند. کاربران شما هستند که میزان فروش و درآمد شما را انتخاب میکنند؛ بدین ترتیب جلب راضی بودن اعضا و احترام به وقت ارزشمند آن ها می بایست در اولویت مجموعه فنی کسبوکار شما باشد. برای هر یک از همین عناصر التماس HTTP انجام می شود ، بنابراین هرچه تعداد اجزای باطن صفحه بیشتر باشد ، مدت زمان بیشتری به جهت ارائه کاغذ نیاز است. این موارد تولید یک وبسایت را آسان می کند ، البته گهگاه وقت ها کدهای شلوغ ایجاد مینماید که میتواند وب سایت شما را به مقدار قابل توجهی کُند کند. اما فعال بودن این قابلیت و امکان ها می تواند شتاب تارنما را کم کند. بنابراین اساسی فعالسازی از این افزونه، شاهد تغییر تحول چشمگیر شتاب وبسایت افزایش شتاب وبسایت php خود خواهید بود. بدین ترتیب درصورتیکه می خواهید در صفحه اول نتایج باشید باید وب سایت شما از شتاب مناسبی برخوردار باشد. هرچه عناصر موجود در یک کاغذ کمتر باشد ، درخواستهای HTTP کاهش به جهت ارائه رندر به ورقه نیاز داراست – و سرعت بارگیری آن سریعتر است. ریز نمودن یک فولدر شامل حذف قالببندی ، فضایخالی و کد غیرضروری است. سپس تکه کد ذیل را به آن بیشتر کنید. پس از آن در مقالات ارتقاء شتاب وبسایت های وردپرسی (قسمت اول) و ارتقاء سرعت تارنما های وردپرس (بخش دوم) و راهکارهایی برای بالا بردن شتاب وبلاگ های وردپرسی به بیان روش های بالا بردن شتاب بارگذاری تارنما های وردپرسی پرداختیم . ارتقا سرعت وبسایت وردپرسی یکی از موضوعات دیدنی و داغ در اینترنت می باشد که طریق های بخش اعظمی وجود دارااست که می توانید از آن ها استعمال کنید. در صورتی که وبسایت شما یکسری پرونده CSS و JavaScript را اجرا می کند ، میتوانید آنان را در یک فولدر ادغام کنید. اولین قدم به جهت به دست کم رساندن درخواست های شما این می باشد که بفهمید وبسایت شما در هم اکنون حاضر چه تعداد تارنما ساخت می کند و به عنوان یک معیار به کارگیری می کنید. ممکن میباشد فورا متوجه چیزی نشوید ، البته بعضا از آن ها کاندیداهای اهمیت ادغام میباشند – که در پروسه بعدی به آن‌ها خوا هیم رسید. البته چرا باید وبسایت وردپرسی شما شتاب قابل قبولی داشته باشد؟ پس همین ادله هم می تواند سرعت سایت شما را کمتر دهد و به همین علت سفارش می شود فولدر های ویدئویی لبریز حجم خود را در فضاهایی مثل آپارات بارگزاری بفرمایید. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط دارای افزایش سرعت تایپ سایت وب سایت خویش باشید.

ایندکسر