در بدنه نما از سنگ تراورتن استعمال شده است. بعضا از مصالح در گرمای و برخی در سرمای بسیار از مقاومت کمتری برخوردار هستند و این مسئله باعث میشود که میزان مرغوب بودن آنان کاهش پیداکرده و در فاصله زمانی کوتاه از در میان بروند.• امروزه ساختمانهای مسکونی در سبکهای متفاوتی ساخته میشوند، عدهای سبک مدرن و بعضی سبک کلاسیک را گزینش میکنند، اهمیت توجه به ساختار و سبکی که در طراحی داخلی استفاده کردهاید، میتوانید اشکال نمای ساختمان را هم از در میان طرحهای مختلف انتخاب کنید، نمای داخلی ساختمان سبک مدرن میباشد یا این که کلاسیک؟ نمایی از یک ساختمان ۳ طبقه که در بخش های گوناگون نما از متریال های متفاوتی استعمال شده است. این نمای مدرن یک عدد از اشکال نمای ساختمان ویلایی و جزء زیباترین نماها است.ریتم های افقی و عمودی به یار متریال های گوناگون از محصول سنگ و آجر که در آن بکار رفته ویو فوق العاده ای به آن داده; و چشم هر بیننده ای را تسخیر خویش می کند.پلان و نمای ساختمان را کلیک کنید تا جرئیات بخش اعظم درباره فرآورده را ببینید. طراحی نمای ساختمان ۵ طبقه اهمیت سنگ تراورتن که از سبک کلاسیک به کارگیری شده است. در طراحی نمای همین ساختمان از سبک کلاسیک و سنگ تراورتن به عنوان متریال طبقات ۱ تا ۳ استفاده شده و در طبقه همکف نیز از آجر نما استعمال شده است. به تیتر مثال، در شهری نظیر اصفهان فقط میتوان از آجرهای بژ، کرم و آجرهای سنتی استفاده کرد. آجرهای نسوز یک عایق حرارتی و برودتی مهربانی هستند. یک نوع دیگر از نمای سنگی اجرای نمای تراورتن می باشد که به دو رخ متفاوت پرشده و پرنشده اجرا می شود . حساس اعتنا به گفتهی پایگاه مربوط به اطلاع رسانی های شهرسازی و معماری، در سراسر جهان و بررسی های انجام شده توسط همین پایگاه نشان دیتا شده هست که در هر سالی که می گذرد، پنجاه میلیون نفر به جمعیت شهرها، علی الخصوص شهرهایی که در درحال حاضر گسترش میباشند بیش تر نمای ساختمان خشتی و گلی می شود. ساخت خط تقارن عمودی در نمای ساختمان زیبایی مختص به آن می بخشد. یک عدد از نکته ها مهم در تقارن نما، ایجاد تقارنهایی در مقیاس کوچک است؛ به عنوان نمونه در طراحی پنجرهها، درها و… در طراحی همین نما از متریال ترکیبی ( سیمان ، سنگ ، آجر ، شیشه و فولاد ) به کارگیری شده است. اجرای این بخش از عمل اهمیت مصالح مختلف، مختلف است. در سطح اولیه طراحی نما خوب تر هست کل قسمتها و المانهای بعدی از پاراگراف دعوا محوطه سازی اطراف ساختمان، بام سبز یا روف گاردن را متناسب کلیدی محفظه اطراف ساختمان و نمای آن جایگذاری و در لحاظ گرفت. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حیاتی نمای ساختمان دارای سیمان سفید وب وب سایت خود باشید.

ایندکسر