استعلام، محاسبه قیمت، تمدید و خرید بیمه شخص ثالث خودرو آیتول

داشتن همین بیمه طومار مطابق ضابطه اجباری می باشد و هر فرد که رانندگی انجام می‌دهد مکلف به داشتن همین بیمه طومار است. بر مبنا ضابطه صاحب و مالک ماشین یا کسی که اتومبیل در اختیار اوست ( متصرف خودرو) میبایست اقدام به تهیه و تنظیم بیمه شخص ثالث نماید . هر شخصی می باشد که به باعث حوادث وسایل نقلیه موضوع این ضابطه دچار زیان‌های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه. نه ، تخفیف های عدم ضرر منتقل شده صرفا در دوران تمدید بیمه فرد ثالث وسیله نقلیه تازه قابل انتقال است و در دربین قرارداد امکان پذیر نمی باشد .
یعنی بیمه‌شده در روزگار خرید کردن بیمه ثالث خودرو یا تمدید بیمه شخص ثالث، خودش می‌تواند گزینش نماید که چه مقدار پوشش مالی نیاز دارد. شرکت سهامی بیمه جمهوری اسلامی ایران موظف می باشد مطابق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، کلیدی دارندگان وسایل نقلیه مورد قضیه این ضابطه قرارداد بیمه انعقاد کند. سایر موسسات بیمه درخواست کننده عمل در فن بیمه فرد ثالث می‌توانند پس از دریافت جواز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف هست براساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای ‌عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، برای شرکتهای متقاضی، جواز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده مواقعی از قبیل دست‌کم توانگری مالی کمپانی بیمه، سوابق مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های اضطراری برای صدور بیمه‌نامه و پرداخت ضرر و زیان بایستی مد نظر قرار گیرد. شرکتهایی که جواز عمل در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی اخذ می‌کنند، موظفند مطابق مقررات همین قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با تمامی دارندگان وسایل نقلیه مسئله این قانون قرارداد بیمه انعقاد کنند.
اين بيمه طومار به مراد جبران زيان هاي ناشي از حوادثي كه خارج از عزم بيمه گذار به راننده وسيله نقليه آیتم بيمه وارد مي گردد، به همراه بيمه طومار شخص ثالث ارائه مي شود و غرامت فوت و نقص عضو راننده را تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه جبران مي نمايد. همه کمپانی های بیمه هر ساله دارای جواز بیمه مرکزی تخفیفاتی را برای بیمه گذارانش اعلام می کنند.تخفیف ویژه بیمه شخص ثالثدر کمپانی های بیمه به جهت بازه زمانی هنگامی معینی ارائه می شوند. میزان نرخ تخفیفات ارائه شده در کلیه شرکت های بیمه محدود می باشد و غالبا بیمه مرکزی اذن ارائه تخفیفات بالاتر را به شرکت های بیمه نمی دهد. در رخ وارد شدن خسارات مالی به شخص ثالث نظیر آسیب به خودرو و … بیمه مکلف میباشد تا سقف تعهدات خود این خسارات را پرداخت کند. یک نکته جذاب این که بر اساس ضابطه جدید بیمه فرد ثالث تخفیفات بیمه ثالث مهم یک توشه ضرر و کنده شدن یک کوپن بیمه نامه از بین نمی‌روند و صرفا تخفیفات بیمه طومار بر مبنا خسارات ایجاد شده پله پله کاهش می‌یابند. طبق قانون، داشتن بیمه شخص ثالث به جهت همگی دارندگان وسایل نقلیه موتوری (سواری، مسافری، خودروی بارکش، موتور سیکلت و …) الزامی است.
در این صورت روندی شبیه تمدید بیمه‌نامه از طرز شرکت قبلی انجام می‌شود. فقط در رخ انتها دارای بیمه‌نامه ‌شخص ثالث در روزگار توقف در پارکینگ نیروی انتظامی، جریمه دیرکرد بیمه فرد ثالث بخشیده می‌شود. در همین صورت صاحب و مالک اتومبیل مهم ارائه مدارک به کمپانی بیمه از پرداخت جریمه دیرکرد بیمه فرد ثالث معاف شود. در صورتی‌ که مالک خودروی فاقد بیمه فرد ثالث قصد معامله آن را داشته باشد، نخست باید برای وسیله نقلیه خود بیمه شخص ثالث تهیه کند. به هر جور زخم و ضرر که به اموال مردمان (اشخاص ثالث) وارد شود، خسارت مالی گفته می‌شود. از مصادیق زیان مالی می‌توان به خسارت‌های وارد شده به خودروها در تصادفات اشاره نمود؛ این خسارت‌ها بوسیله بیمه شخص ثالث مقصر اتفاق قابل می باشد.
هرساله قوانین جدیدی بوسیله بیمه مرکزی و سایر مراجع مربوط برایبیمه شخص ثالثتصویب می‌شود. در این نوشته ما قوانین نو بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰ را به جهت شما تفسیر می دهیم تا به گزیده از سوال ها شما در همین حوزه پاسخ داده باشیم. 1- بیمه نامه شخص ثالث بعنوان تنها فن بیمه‌ای می باشد که قانونگذار را بر آن داشته که به جهت رعایت حقوق بیمه‌گذاران همین رشته بیمه‌ای ضابطه وضع و اوضاع کند و از طرفی سبب ایجاد وحدت شیوه در میان تمامی شرکت های بیمه‌ای در خصوص همین حرفه بیمه‌ای می‌گردد. درصورت تمدید بیمه‌نامه اهمیت کمپانی متفاوت، تخفیف بیمه‌نامه ‌شخص ثالث اساسی تخفیف عدم ضرر از بین نمی‌رود.
عمومی
خسارت وارده به راننده در جریان حادثه، از شیوه بیمه حوادث راننده جبران می‌شود. همین بیمه، دیه مربوط به نقص عضو یا فوت راننده را جبران می‌کند اما هزینه درمان پزشکی ناشی از واقعه را به جهت راننده مقصر جبران نمی‌کند. درصورتی‌که شخصی بخواهد ضرروزیان طبی ناشی از رخداد را جبران کند، می‌تواند بیمه حوادث انفرادی تهیه و تنظیم کند.
‌میزان پوشش مالی بیمه‌نامه، میزان تعهد مالی شرکت بیمه را در مقابل بیمه‌‌گذار معلوم می‌نماید. بیمه مرکزی دستکم مقدار پوشش مالی را به جهت سال 98، مبلغ 9 میلیون تومان گزینش کرده است. بیمه‌گذار کلیدی پرداخت حق بیمه بیشتر، می‌تواند پوشش مالی بالاتری را خریداری کرده و از خدمات بیشتری بهره‌مند شود.
بیمه مرکزی بر مبنا این مبلغ، حق بیمه‌ را به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌کند. در مراحل بعدی می‌توان دارای استعمال از تخفیف‌ها و تغییر تحول برخی از فاکتورهای مؤثر بر حق بیمه، ارزش بیمه شخص ثالث را کاهش یا ارتقا داد. برای نمونه در یک واقعه رانندگی هزینه درمان، فوت و ضرروزیان وارد شده به اموال همگی افراد زیان‌دیده، تحت پوشش بیمه ثالث جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. راننده مقصر هم می‌تواند زیر پوشش بیمه حوادث راننده که به تازگی جزئی از بیمه شخص ثالث شده هست قرار بگیرد. اما گزینش این بیمه در آنالیز نرخ بیمه ثالث ایران مهم اندکی افزایش حق بیمه یار می باشد .با همین تفاوت که بیمه حوادث راننده صرفا ضرر و زیان های جانی را پوشش می‌دهد و در برابر خسارات مالی مسئولیتی ندارد.
پوشش‌های بیمه شخص ثالث به دو گونه مالی و جانی تقسیم می‌شوند.پوشش جانیشامل غرامت فوت، نقص عضو و هزینه‌های درمانی اشخاص زخم چشم در حوادث رانندگی است.پوشش مالینیز خسارت‌های مالی وارد شده به خودرو یا این که اموال اشخاص ضرر دیده (به جز راننده مقصر) را جبران می‌کند. دارای خرید بیمه آسماری از هر دو پوشش جانی و مالی تا سقف انتخاب شده در قانون بهره مند می شوید. اعتنا داشته باشید دارا بودن بیمه فرد ثالث به جهت تمامی خودرو ها الزامی میباشد و عدم تنظیم آن به منزله حجمی و رفتاری خلاف ضابطه تلقی می شود.
شما می توانید کلیدی تهیه بیمه بدنه همین هزینه‌ها را نیز پایین پوشش بیمه آسماری قرار دهید و از پرداخت هزینه های کمرشکن دوری کنید. علاوه بر این، ضرر و زیان وارد شده به محموله های وسیله نقلیه مسبب اتفاق و زیان های ناشی از مواد مختص مانند تششعات اتمی و رادیو اکتیر، پایین پوشش بیمه شخص ثالث قرار ندارند. از زمانی که استفاده از خودروها در حدود یک قرن پیش توسعه و گسترش پیدا کرد تا به امروز که بیش از ۴۰ میلیون وسیله نقلیه در خیابان های جمهوری اسلامی ایران حرکت می‌کنند، بروز تصادفات رانندگی اجتناب ناپذیر بوده است.

حتما بخوانید:
واژه هدرز در تبلیغات زیاد به چشممان خورده است - آفیس نیوز

قیمت بیمه فرد ثالث، نرخ بیمه شخص ثالث به چه صورت چک کردن می شود؟

شرکت بیمه کشور ایران جهت سهولت به کارگیری از بیمه و اخذ خسارات، امکان پرداخت فارغ از کروکی را برای بیمه گزاران خویش فراهم نموده است. همچنين دادگاه مكلف می باشد پس از صدور رأي، نسخه اي از رأي صادرشده را به آنها بیان كند. در اين موارد، بيمه گر يا صندوق مي توانند حیاتی رعايت مقررات ضابطه آيين دادرسي مدني نسبت به خسارات بدني و مالي در دعوي واردشده يا پس از صادر شدن رأي قطعي مطابق مقررات آيين دادرسي مدني اعتراض ثالث كنند. ماده۳۰ـ اشخاص ثالث زيان ديده حق دارا هستند حیاتی ارائه مدارك لازم براي دريافت ضرروزیان به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين ضرروزیان هاي بدني مراجعه كنند. همچنين مسبب واقعه مي تواند دارای ارائه مدارك ضروری جهت تشكيل پرونده پرداخت ضرر و زیان به زيان ديده حسب آیتم به بيمه گر يا صندوق مراجعه كند. ماده۱۰ـ بيمه گر مكلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون ضرروزیان وارده به زيان ديدگان را فارغ از لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كند.

  • اما در صورتی که ضرروزیان مالی وارد شده بیش‌تر از سقف پوشش بیمه باشد، مقصر واقعه وظیفه دارااست مابقی آن را پرداخت کند.
  • گاهی زمان ها افراد به دلایلی مثل فراموشی، مشکلات مالی، گم کردن دفترچه بیمه و یا به عامل گرفتاری و نبود وقت بیمه شخص ثالث را تمدید نمیکنند.
  • ت ـ مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي و تصويب مجمع عمومي تعیین و کلیدی حكم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي شود.
  • با اينكه كوپن بيمه نشان دهنده تعداد خسارت اتومبیل محسوب مي‌شود ولي از آنجا كه دیتاها هر فرد در سيستم بيمه موجود است لذا حضور كوپن بيمه خيلي ضروري نيست.
  • اما اگر ارزش خودرو بخش اعظم از این مقدار باشد، در دسته‌بندی «نامتعارف» قرار میگیرد.

در صورتی‌که قصد خرید بیمه فرد ثالث را دارید، بیمه‌بازار همین امکان را برای شما مهیا آورده است. شما می‌توانید حساس مقایسه حالت و پوشش شرکت‌های بیمه‌، بهترین بیمه فرد ثالث را گزینش فرمایید و بیمه خویش را اینترنتی خریداری کنید. راننده مقصر لازم است زیر پوشش همین بیمه قرار بگیرد تا هنگام وقوع حادثه‌، شرکت بیمه زیان وارد شده بر شخص ثالث را پرداخت کند. • زیان جانی وارد شده به اشخاص ثالث در حادثه و تصادف رانندگی که همین ضرر و زیان اهمیت دقت به مبلغ دیه در سال 1401 هم اندازه 800 میلیون تومان در ماه‌های حرام است. تخفیف عدم اخذ ضرروزیان از اسم آن معین است، هنگا‌می‌مورد استعمال قرار ‌می‌گیرد که بیمه‌گزار از کوپن‌های خویش به کارگیری نکرده و خسارتی از کمپانی بیمه دریافت نکرده باشد.

چه مدل خسارتهایی در بیمه شخص ثالث به ضرر دیدگان اتفاق پرداخت می شود؟

با توجه به گران بودن قطعات خودروها، پیشنهاد می کنیم تا حد قابلیت از سقف ضرر و زیان مالی فراتر استعمال کنید. در همین رخ کمپانی بیمه سامان می تواند در تصادفات شدید و خسارت های سنگین، دارای پرداخت ضرر خرید بیمه ارزان مطلوب راضی بودن اکثر شما را مهیا آورد. مراد از شخص ثالث، هر شخصي به استثناء راننده وسيله نقليه بيمه شده می باشد كه باعث حوادث وسايل نقليه مسئله اين قانون دچار زيان هاي بدني و يا مالي شود.
قانون خودروی نامتعارف در سال ۱۳۹۵ برای جبران هزینه‌های سنگین ضرر و زیان خودروهای لوکس تصویب شد. خودروی متعارف در هرسال، خودرویی میباشد که قیمت آن معادل اهمیت نصف بها دیه در ماه حرام یا این که به عبارتی برابر با سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث باشد. در این حالت، کمپانی بیمه برای پرداخت تعهداتش در قالب بیمه فرد ثالث، ضرر و زیان وارده به سانتافه را متساوی ضرر و زیان وارده به یک اتومبیل ۴۰۰ میلیون تومانی، آنالیز کرده و آنرا پرداخت می‌کند.

آیا ممکن هست قرارداد بیمه شخص ثالث باطل شود؟

خرید بیمه فرد ثالث چه به رخ نقدی و چه به رخ اقساطی هیچ تفاوت قیمتی با یکدیگر ندارند. حتی حالت پرداخت حق بیمه نمیتواند در میزان تعهدات و پوشش‌های همین بیمه نامه تاثیر گذار باشد. کاربری خودرو از دست اندرکاران موءثر و تعیین کننده میزان ریسک خودرو می‌باشد، به جهت مثال خودروهایی که کاربری تاکسی داشته باشند، در معرض حوادث رانندگی بیشتری بوده و بالتبع باید حق بیمه‌های بیشتری را پرداخت کنند. به جهت این موضوع در بیمه ثالث کاربری خودرو بر اساس شخصی،تاکسی (درون شهری و برون شهری)، بارکش، آمبولانس و …. میزان ارتقا حق بیمه مطابق ماده 18 قانون بیمه فرد ثالث به جهت خودروی سواری مهم کاربری تاکسی برون شهری به میزان 20 % مشمول افزایش حق بیمه اساس می‌گردند.

حتما بخوانید:
بازسازی ساختمان - بازسازی خانه L طراحی دکوراسیون داخلی خانه

خسارت در بیمه فرد ثالث به یک‌سری مدل تقسیم می‌شود؟

تفاوتی که کلیدی روال عادی بیمه دارااست این هست که محاسبه به رخ سیار و در محل انجام می‌گیرد. در تراز آخرین می‌توانید هزینه بیمه‌نامه خویش را به رخ آنلاین پرداخت کنید. رحمت جریمه دیرکرد فرآیندی سایت خبری می باشد که از سوی سازمان بیمه‌مرکزی انجام می شود و از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. همین عفو وبخشش غالبا یک بار در فصل بهار، یک بارتابستان و یک بار زمستان از طرف بیمه‌مرکزی به شرکت‌های بیمه اعلام می‌شود.

شخص ثالث

با اعتنا به محدویت منابع مالی به جهت هر فرد و ضرورت مدیریت هزینه در زندگی روزمره عملکرد افراد محافظت کیفیت خدمات اصلی حداقل هزینه می باشد. بیمه شخص ثالث یکی از از شیوه کارهای واجب و ملموس در زندگی اشخاص جهت جبران آسیبها برشمرده می شود. بيمه شخص‌ثالث در اکثر وقت ها كشورهاي جهان اجباري هست و در ايران نيز از سال 1347 تحمیلی شده است و علاوه بر پوششهای اجباری (تعیین شده بموجب قانون) پوشش جبران خسارات مالی‌ مازاد برآن هم به صورت اختياري به متقاضيان ارائه مي‌شود. مالک جدید ماشین می­تواند حساس مراجعه به دفتر ها بیمه و درخواست تغییر و تحول مالک بیمه نامه، اهمیت الحاقیه ای که پیوست بیمه نامه می­شود، این عمل را انجام دهد. هر چند در صورتی که سازه به دلایلی مالکیت بیمه­ طومار را تغییر و تحول ندهد، مشکلی پیش نخواهد آمد، به این دلیل که شماره شاسی اتومبیل تازه در بیمه طومار قدیمی تصویب شده می باشد و اسم صاحب و مالک نو خودرو روی کارت اتومبیل تازه اساسی شماره شاسی خودور نمایش دیتا می­شود. درصورتي‌كه حادثه‌اي صورت دهد و كمتر از 9 ميليون تومان به خودروي زيان ‌ديده ضرر و زیان وارد كند، براي دريافت ضرر از بيمه نيازي به كروكي و گزارش پليس نيست. در اين شرایط بيمه مهم حضور خودرو طرفين رخداد و مدارك گزینه نياز هزينه زیان را پرداخت مي‌كند. در صورتی که مدارك بيمه‌گزار كامل باشد و دادگاه رأي مبني بر دريافت زیان به نفع بيمه‌گزار داده باشد، درصورتي‌كه شركت بيمه در پرداخت ضرر و زیان تأخير كند بايد جريمه بپردازد.
الف – در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، اهمیت بیمه‌نامه مورد قضیه این ضابطه باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات همین ضابطه بر عهده بیمه‌گر است. در رخ نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را در مقابل بیمه‌گر و مسبب واقعه طرح می‌کند. ورثه و یا این که نماینده قانونی وراث میتواند نسبت به انتقال تخفیف بیمه فرد ثالث وسیله نقلیه متوفی مبادرت نماید . نوع ضرروزیان / تعداد خسارتیک بارخسارتدو بارخسارتسه بارخسارتخسارت مالی۲۰%۳۰%۴۰%خسارت جانی۳۰%۷۰%۱۰۰%انتقال تخفیف های عدم ضرروزیان بیمه شخص ثالث به خودرو دیگری که متعلق به شما و یا یک عدد از قوم سکو یک شما باشد قابلیت و امکان پذیر میباشد .
نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، معالجه و آموزش پزشكي (مراكز فوريت هاي پزشكي (اورژانس) و بيمارستان ها)، سازمان پزشكي قانوني و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگي را فوراً در سامانه مذكور ثبت كنند. ماده۴۱ـ به منظور ساماندهي کارها مربوط به حوادث رانندگي، دولت مكلف هست «سامانه جامع حوادث رانندگي» را طبق مقررات اين ضابطه دارای مشاركت همگی دستگاههاي ذي ربط ايجاد و نسبت به روزآمد كردن و تحليل دائمی داده هاي آن اقدام كند. تبصره۳ـ ملاك قطعي شدن ميزان ضرروزیان مورد قضیه اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است. بیمی‌لایک نیز از پاراگراف کمپانی نصب بیمه می باشد که خدمات بیمه ای در هر رشته و حساس هر شرکتی را به بیمه گذاران ارائه می‌دهد. کافی می باشد به جهت خرید کردن کد تخفیف بیمه وارد وبسایت بیمی‌لایک شوید و اصلی مالامال نمودن فرم مشخصات ماشین در تعدادی دقیقه بیمه شخص ثالث را خریداری نمایید. اما در این مسافت اگر تصادفی حادثه بیافتد چه پیش می‌آید؟ در همین وضعیت حیاتی دقت به این‌که بیمه نامه جدید از تاریخ اتمام بیمه طومار پیشین آغاز می‌شود. جبران ضرر فعلی زیر پوشش بیمه طومار گذشته خواهد بود در این وضعیت دارای مراجعه به نمایندگی مورد لحاظ پس از صادر شدن الحاقیه کسر تخفیفات، بیمه نامه پیشین خویش را می‌توانید دریافت نمایید. به همین برهان در رخ شکل دادن ضرروزیان جانی نظیر ازکارافتادگی در یک حادثه غیر عمد، فرد مسبب رخداد می‌تواند از بیمه‌نامه فرد ثالث خویش به عنوان وثیقه به جهت ارائه به دادگاه به کارگیری کند. خسارت‌های زیر پوشش بیمه شخص ثالث شامل دو مدل خسارات مالی و جانی یا این که همان خسارات بدنی می‌شوند.
خودروها به دو جور «متعارف» و «نامتعارف» تقسیم بندی می شوند و طبق قانون، به خودرویی «متعارف» می‌گوییم که قیمتش کاهش از « نصف دیه ماه حرام » باشد. مدت دارای بیمه طومار هم به شما و به شرکت بیمه‌گرتان بستگی دارد و ممکن چندین روز یا این که حتی چندین سال معتبر داشته باشد. نکته اینجاست که بیمه‌های کوتاه مدت غالبا گران‌تر از بیمه های بلندمدت هستند، به این عامل به کار گیری از بیمه های بلندمدت به لحاظ اقتصادی، برای‌تان به‌صرفه‌تر خواهد بود. جور خسارتیکباردوبارسه بار و بیشترمالی۲۰%۳۰%۴۰%جانی۳۰%۷۰%۱۰۰%به تیتر مثال، چناچه ۳ بار ضرر و زیان جانی در بیمه نامه شما لحاظ شده باشد، همگی تخفیف‌هایتان ازبین می‌رود. درصورتیکه برای جبران خسارتهای مالی، خواهش ارتقا تعهد مالی دارید، شرکت بیمه باید اهمیت گرفتن حق بیمه مربوطه، الحاقیه را صادر کند.
بیمه شخص ثالث را همه شرکت‌های بیمه ارائه می‌دهند و نرخ بیمه در شرکت‌های متعدد می‌تواند گوناگون باشد. همچنین تفاوت در میزان مرغوب بودن ارائه سرویس ها همین بیمه می‌تواند تأثیر بسزایی در مقدار راضی بودن بیمه‌گزار داشته باشد. ارزش بیمه شخص ثالث خودروهای لوکس براساس تعداد سیلندر و تخفیف محاسبه می‌شود. ارزش بیمه شخص ثالث که روی بیمه‌نامه ذکر می گردد به جهت تمامی شرکت‌های بیمه یکسان است. عامل تفاوت قیمت‌ها در آفرهای ویژه‌ای هست که بیمه‌بازار برای بعضی از شرکت‌ها در حیث می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum instagram beğeni bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaLevitraMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaVodafone Mobil Ödeme Bozdurma