در روش پرداخت به ازای سهم، همین استخر است که از موجودی خود، سهم استخراج اشخاص را پرداخت میکند. این استخر استخراج به جهت افرادی که یکسری دستگاه استخراج (ماینر) دارند، دوچندان کاربردی است؛ به همین صورت که این افراد میتوانند بهکمک این استخر استخراج دمای ماینر، حالت اشتراکگذاری، خطاها و هش خروجی را کنترل کنند. اصلی دشوار شدن رقابت در دربین ماینرها و بر روی آوردن افراد عمده به سمت استخرها به جای فعالیت به رخ انفرادی، شاهد بر روی فعالیت آمدن استخرهای خصوصی و روش ایجاد استخر پیش ساخته عمومی شدیم. همکاری آنها به این صورت بود که تصمیم گرفتند اقتدار دشوار افزاری دستگاههای ماینر خود را با نیز به اشتراک بگذارند و به این صورت اقبال بیشتری در بیشتر نمودن بلاک به زنجیره بلاک چین را داشته باشند. در برابر استخرهای عمومی، استخرهای خصوصی (Private Pool) نیز وجود دارا هستند که برای عضویت و به اشتراک گذاری قدرت هش ماینر یا ماینرهای خود، بایستی واجد شرایطی خاص باشند. پس از آببندی تمام استخر خانگی، باید پشت دیوارههای استخر لبریز شود. پس از استخر Ant Pool استخر استخراج Binance Pool (بایننس پول) که صرافی بایننس در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۲۰ معرفی کرد قرار دارد. فیلتر های تصفیه آب پس از مدتی کارکرد راندمان مناسب خویش را به استدلال تصفیه فیزیکی و شیمیایی آب از دست میدهد. پزشکبوک توصیه می‌کند از نوارهای آزمون قابل حمل برای باز‌نگری میزان مناسب بودن استخر قبل از غوطه ور شدن استفاده نمایید. کوین فلای درواقع یک استخر استخراج نیست، بلکه کاربران را به استخر استخراج مطلوب متصل می کند و از این شیوه اهمیت دیگر استخرهای استخراج موجود تفاوت دارد. استخر ماینینگ Ant Pool در حالا حاضر ۱۹.۳۹ درصد، استخر بایننس (Binance Pool) مقدار ۱۲.۲۰ % از اقتدار هش ریت کل شبکه، استخر استخراج Poolin سهمی معادل ۱۱.۹۸ % از قدرت هش ریت تمام شبکه را در اختیار دارد. شرکت مربوط به استخر F2pool در سال ۲۰۱۳ در شهر پکن تاسیس شد، همین استخر استخراج یا این که ماینینگ پول (Mining Pool) دوست داستنی همیشه در رتبههای بالا قرار داشته است، در حالا حاضر نیز اصلی دارا بودن ۷۶/۱۱ درصد از اقتدار هش ریت شبکه در سکو چهارم قرار گرفته است. استخر استخراج یا این که ماینینگ پول Via BTC که منحصر بیت کوین، بیت کوین کش و لایت کوین میباشد دارای دارا بودن ۸۹/۱۰ درصد از قدرت هش ریت در رتبه پنجم قرار گرفته است. قابلیت استخراج ۱۴ ارز دیجیتال از جمله بیت کوین، بیت کوین کش، لایت کوین، اتریوم، اتریوم کلاسیک، مونرو در این استخر آماده شده است. و یا اینکه آیا آن استخر ماینینگ از ارز دیجیتالی که شما قصد استخراج آن را دارید پشتیبانی می‌نماید یا نه؟ ماینرهای کوچک، اقتدار پردازش خود را در اختیار یک استخر استخراج قرار می دهد و استخر استخراج به نمایندگی از همه، در مراحل ماینینگ شرکت میکند، جایزه استخراج را بدست میآورد و نسبت به توان هر ماینر آن را در بین ماینرها تقسیم میکند. در اینجا بیشتر به تحلیل وب تارنما نحوه ایجاد استخر پیش ساخته.

ایندکسر