رمزارز اتریوم با شبکهای کامل، زبان برنامه نویسی و سیستم پرداخت خاص به خویش است. تصویر زیر چکیده از یلوپیپر اتریوم هست که در آن، بخشهای مربوط به هزینه تراکنش و هزینه اجرای کد، معلوم شدهاند. بلاک چین اتریوم هم همانند بیت کوین، شامل بلاک هاییست که با استفاده از تکنیکهای رمزنگاری، به رخ زنجیروار به یکدیگر متصل شدهاند و محتویات آنان غیرقابل تغییر تحول است. در نتورک اتریوم ماینرها تراکنشهایی را که هزینه گاز زیادی دارا‌هستند زودتر از دیگر تراکنشها در بلاک قرار ارائه می کنند چراکه هزینه کارمزدها بخش از درآمد آنان است. اکنون که اصلی آزمون صدق ذاتی تراکنش آشنا شدیم، می تونیم فرآیند کلی انجام تراکنش در اتریوم را باز‌نگری کنیم. ۳- در شکل موفقیت در تست صدق ذاتی، intrinsic gas از حساب فرستنده قلیل شده و نانس حساب فرستنده به میزان یک واحد ارتقاء مییابد. ۲- تراکنش می بایست تست درستی ذاتی را پشت سر گذارد. به جهت این که بتوان از خدمات کانال اتریوم به کارگیری کرد و بر روی آن برنامه ساخت، بایستی برای آن کارمزد پرداخت کرد. برای نمونه فرض نمایید شما یک فرد توسعهدهنده (برنامه نویس) را کلیدی حالت مشخص و معلوم به جهت یک بلاک چین استخدام میکنید. Ethereum یک پلت فرم غیر متمرکز می باشد که قراردادهای هوشمندانه ای را اجرا می کند، برنامه هایی که دقیقا نظیر برنامه ریزی بدون هیچ دسته خرابی، سانسور، تقلب یا دخالت های فرد ثالث اجرا می شوند.به عبات بی آلایش تر یک پلتفرم نرمافزاری قابل برنامهریزی غیر متمرکز، بر پایه بلاک چین (Blockchain) هست که به توسعهدهندگان قابلیت ایجاد و توسعه و گسترش برنامههای غیرمتمرکز را میدهد. این دفتر کل به طور عمومی قابل مشاهده می باشد و همگی کاربران شبکه و حتی سایرین میتوانند تغییرات آن را باز‌نگری کنند. از این حسابها میتوان برای اجرای قرارداهای خرید اتریوم فارغ از تصویب نام هوشمند به کارگیری کرد. بنابراین بوترین، خودرو مجازی اتریوم بر این اساس طراحی کرد. هر بلاک در شبکه اتریوم شامل بستهای از تراکنشهاست که پس از ساخت پایانی بلاک، فرایند اعتبارسنجی و تأیید را پشت سر گذاشتهاند (درست مثل بیت کوین)؛ اما علاوه بر این، بلاک های اتریوم تغییرات شرایط حساب های کانال (بر اثر تراکنشهای انجام شده از/به این حسابها) را نیز ثبت میکند.

ایندکسر