در نهایت حساس مقایسه آنتی اسکالانت ها و باز‌نگری راندمان هرکدام، همین سرانجام حاصل شد که آنتی اسکالانت پلی استایرن-مالئیک انیدرید ضدرسوب بهتری بوده و راندمان تصفیه بالاتری در سیستم اسمزمعکوس دارد. در نتیجه آب تصفیه شده، به طور کامل فارغ از املاح و رسوب خواهد بود. کاربرد آنتی اسکالانت های فسفاته برای خودداری از ایجاد رسوب سولفات و کربنات در ممبران های تصفیه آب صنعتی می باشد. به همین ترتیب ، هنگامی که دمای آب ارتقا یابد ، دبی آب تولیدی هم افزایش می یابد. 2-2-6- ظروف و مثال های شاهد را به خشک کن یا در حمام آب گرم برده طوری که 75% طول آن در آب فرو برود. این گونه از محصولات، در بهبود کارکرد سیستم اسمز معکوس اثر گذار هستند. به عبارتی دیگر با کارکرد دستگاه آب شیرین کن صنعتی، به استدلال وجود نمک های محلول در آب محل ورود به سیستم RO، محل های عبور آب از غشا مبتلا گرفتگی شده و پدیده لایه گذاری شیمیایی (scaling) به وجود می آید. عدم به کار گیری از ماده ضد رسوب ممبران، زخم جدی به ممبران های دستگاه RO می زند و موجب کاهش دبی خروجی و همینطور بالا رفتن TDS آب و ارتقا فشار بر پمپ طبقاتی دستگاه می گردد. مضاعف مناسب می باشد. این فیلتر، حیاتیترین نقش را در تصفیه آب صنعتی و آشامیدنی داراست و بدون وجود یا عملکرد صحیح آن، تراز املاح و رسوبهای آب زیاد بالا و آب عملا غیر قابل به کارگیری است. در ادامه با همین ماده و اصلی آن در فرایند تصفیه آب اکثر آشنا خواهید شد. خوب تر است خونسردی خود را مراقبت نمایید و درصورتیکه طرف درمقابل در هوشیاری بود به او آب میوه بدهید تا بنوشد یا این که اگر هم اکنون مساعدی نداشت صد رد صد به اورژانس آنتی اسکالانت ro مقاله آنتی اسکالانت مراجعه کنید. فیلتر ممبران هم پس از مدتی در گیر اصطحلاک می گردد یا اطراف آن را رسوبهای آب فرامیگیرند. این آنتی اسکالانت ها از شیوه 3 مکانیسم دارای ربط نزدیک فعالیت می نماید که اساسی یک یا این که فرایند بیشتری در پرورش بلور مداخله می کند. این ماده، یک محلول شیمیایی می باشد که اغلب در گالنهای روستا لیتری ساخت می‌گردد و میتواند حساس امداد فرایندهایی، از ایجاد رسوب در مرحله فیلتر دوری کند. بدون استفاده از مواد پیشگیری کننده از بروز پدیده scaling که حیاتی نام آنتی اسکالانت شناخته می شوند، ممبرین های سیستم اسمز معکوس در اثر ترسیب کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرانسیوم و … 2-1-5-3- توجه: جهت حذف مقادیر جزیی نامحلول از سیستم، سفارش می شود محلول ها پس از ساخته شدن، توسط ورقه فیلتر 45/. میکرون صاف شوند.

ایندکسر